Bratislava

Prevádzka - Betrieb - Plant

 

 

Slovenská republika - Slowakische Republik - Slovak republic

    Navigácia  Navigation  Navigation

z prechodu Berg

vom Grenzeübergang Berg

from border crossig Berg

z prechodu Jarovce, Rusovce

vom Grenzeübergang Jarovce, Rusovce

from border crossig Jarovce, Rusovce

zo smeru Brno, Praha

aus Richtung Brno, Prag

from direction Brno, Prague

zo smeru Trnava

aus Richtung Trnava

from direction Trnava

nastavenie detailu mapy

Kartendetail einstellen

map detail setting

prehra animáciu

Animation abspielen

play animation