Sídlo spoločnosti:

KC Multikredit s.r.o.

Heyrovského 14/103

841 03 Bratislava

Prevádzka:

KCMultikredit s.r.o.

Na Revíne 37

831 01 Bratislava

Korešpondencia:

KCMultikredit s.r.o.

Na Revíne 37

831 01 Bratislava

 

IČO:

35 832 835

DRČ:

35 832 835 / 603

Obchodný register:

Okresný súd Bratislava I

Oddiel s.r.o., vložka číslo 26194/B

Konateľ spoločnosti:

Ing. Karin Absolonová

tel.: 02-59308021

fax: 02-54793447

e-mail: boris.absolon@kcm.sk