Predokenné rolety KC Multiplast ZN 32

Predokenné rolety KC Multiplast ZN 32 spĺňajú najnáročnejšie kritériá zákazníkov a sú výborným doplnkom k plastovým oknám. Slúžia ako ochrana interiéru pred vplyvmi počasia a hluku, na čiastočné zabezpečenie objektu pred vlámaním, na čiastočné zatemnenie interiéru ako aj ochrana pred neželanými pohľadmi. Predokenné rolety sú nenáročné na údržbu, pretože sú vyrobené z plastu a hliníka vo farbe bielej. Vyznačujú sa moderným designom, pevnou konštrukciou a jednoduchou obsluhou. Povrchová úprava je konečná, plast je stabilizovaný voči ÚV- žiareniu a teplotným zmenám (materiál ako pre plastové okná). Použitá lamela z kvalitného h-PVC s krycou výškou 32 mm. Stredový navíjací hriadeľ je hliníkový alebo oceľový osadený v ložiskách. Vodiace lišty sú opatrené čiernym tesnením z EPDM. Ukončovací profil lamelového radu je hliníkový s kvalitnou povrchovou úpravou PNH. V štandardnom vybavení rolety je i navíjacia krabica na popruh resp.šnúru (automat). Obsluha predokenných roliet je jednoduchá, spočíva v ovládaní lamelového pásu smerom hore resp. smerom dolu, podľa potreby užívateľa. Ovládanie sa vykonáva manipuláciou s popruhom (resp. šnúrou podľa dodávky), ktorý je vyvedený v hornej časti okna a ktorý je navíjaný do navíjacej krabice v mieste manipulácie. Ak chce užívateľ vytiahnuť lamelový pás smerom nahor, tak musí ťahať popruhom smerom dolu s tým, že tento je automaticky navíjaný do navíjacej krabice (automat). POZOR - pri vyťahovaní lamelového pásu hore, je tento pás nutné sledovať, lebo rýchlosť jeho navíjania sa zvyšuje s jeho približovaním sa hore a v polohe tesne pred úplným navinutím hore je potrebné ťahať popruh pomaly, aby dorazy na poslednej lamelovej lište nenarážali do vonkajšej skrinky rolety. Pri spúšťaní lamelového pásu dolu je potrebné povytiahnuť popruh smerom k sebe z navíjacej krabice a povoľovať ho z rúk. Roleta bude automaticky klesať dolu. Taktiež je potrebné manipulovať s popruhom (šnúrou) tak, aby lamelový pás prudko nenarazil na vonkajší parapet. V prípade, že sa pri jednom spustení všetky lamely neuzavrú, tak treba roletu povytiahnuť a ihneď spustiť dolu. Aj keď sú všetky časti rolety z plastu a hliníka, je potrebné manipulovať s roletou opatrne a s citom, predlžuje to životnosť rolety. Navíjacia krabica na popruh a šnúru slúži samozrejme aj na to, aby bola roleta aretovaná v každej polobe. Je zakázané dvíhať lamelový pás a vtláčať do skrinky rolety uchopením zaň rukami priamo zvonku. Údržba predokenných roliet KC Multiplast ZN 32 je nenáročná. Predokenné rolety je vhodné umývať bežnými nedrhnúcimi (prášky) saponátovými roztokmi a vlažnou vodou. Je ich možné z exteriéru ostriekať vodou. v prípade hrubších nečistôt (malta, betón a pod.)je potrebné ich opatrne mechanicky odstrániť, hlavne so zreteľom na nepoškodenie povrchu a potom umyť. Rolety nesmú prísť do styku s látkami, voči ktorým nie je h-PVC stabilizovaný. Počas používania odporúčame 1x ročne premazať olejom kladku pri vývode šnúry z okna, v mieste osky.

Možnosť montáže aj na zabudované okná.


Späť
 Copyright 2005, KC Multikredit s.r.o.
Posledná aktualizácia: 10. oktobra 2005