O nás

Firma KC Multitrade spol. s r.o. bola založená 3. septembra 1993. Sídlo má v Bratislave. Vo svojich začiatkoch bol jej nosným programom hlavne nákup a predaj polymérov a aditív do plastov.

Vďaka dlhoročným obchodným skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti chémie si firma vybudovala svoju pozíciu nielen na domácom, ale aj na európskom trhu. V súčasnej dobe produktové portfólio predstavuje viac ako 100 tovarov anorganickej a organickej chémie. Aktivity spoločnosti sú zamerané prakticky na všetky odvetvia priemyslu, hlavne však na priemysel plastov, potravinársky, stavebný, textilný, gumárenský a taktiež energetiku.

Paleta tovarov nemusí byť konečná, môže sa dopĺňať a meniť podľa Vašich požiadaviek. Firma je orientovaná hlavne na obchodnú činnosť, ale našim partnerom vieme zabezpečiť aj odborné technické poradenstvo pri technologických problémoch.

V súčasnej dobe naše aktivity, okrem našej krajiny rozvíjame hlavne Českej Republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Nemecku, Španielsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine.Praktické skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas rokov nášho pôsobenia na trhu s chemickými komoditami a naše dlhodobé obchodné kontakty predstavujú pevný základ, na ktorom môžeme rozvíjať naše ďaľšie aktivity.

V roku 2005 bol spoločnosti udelený certifikát kvality podľa ISO 9001:2000. Za svoju hlavnú úlohu firma považuje jednak poskytovať kvalitný servis svojim obchodným partnerom v zahraničí a na druhej strane uspokojiť požiadavky slovenských výrobcov a spotrebiteľov chemických surovín.

Inovácia, spoľahlivosť a kvalita sú hodnoty, na ktorých je založená činnosť našej obchodnej spoločnosti.