Kontakty

Oddelenie PVC
Ing. Boris Absolon
Konateľ spoločnosti
Tel.: +421-2-59308021
Mobil: +421-905-320521
Fax: +421-2-54793447
boris.absolon@kcm.sk
Oddelenie produktov elektrolýzy
Zuzana Vašková
Tel.: +421-2-59308020
Mobil: +421-908-202443
zuzana.vaskova@kcm.sk
Jana Bachratá
Tel.: +421-2-59308028
jana.bachrata@kcm.sk
Oddelenie dovozu
Eva Račková
Tel.: +421-2-59308024
Fax: +421-2-54793447
eva.rackova@kcm.sk
Ing. Dana Tkáčiková
Tel.: +421-2-59308026
dana.tkacikova@kcm.sk
Finančné oddelenie
Prevádzka Nováky