Oddelenie produktov elektrolýzy

Zuzana Vašková
Tel.: +421-2-59308020
Mobil: +421-908-202443
zuzana.vaskova@kcm.sk
Jana Bachratá
Tel.: +421-2-59308028
jana.bachrata@kcm.sk