IMPORT A DISTRIBÚCIA ZNAČKOVÝCH PRODUKTOV, PORADENSTVO V OBLASTI TRIBOLÓGIE A TRIBOTECHNIKY
 
OEST MINERALOELWERK GmbH
Oleje automobilové motorové, prevodové, priemyselné oleje, plastické mazivá,
kovoobrábacie oleje a kvapaliny a bezchlórové odmasťovacie prípravky
 
MOLYDUVAL VAN LAAR GmbH
Špeciálne a bezpečnostné mazivá pre extrémne nároky, montážne pasty, aditíva,
syntetické kompresorové oleje a konzervaèné prípravky
 
HOUGHTON DEUTSCHLAND GmbH
Špeciálne nehorľavé hydraulické kvapaliny pre zlievarenský a banský priemysel
kategórií HFA, HFC, HFD
 
AGIP
Oleje automobilové motorové, prevodové, priemyselné oleje, plastické mazivá,
kovoobrábacie oleje a kvapaliny a bezchlórové odmasťovacie prípravky
Certifikáty výrobcu
Certifikát obchodníka
Certifikáty dovozcu
     Copyright ©2005,  Web Design: KCM group  Posledná aktualizácia: 28. októbra 2006