<%@ Language=VBScript LCID=1051%> <% Option Explicit Response.CharSet = "windows-1250" Dim mTo mTo = Request.QueryString("m") %> Trans Trading
Po vyplnení formulára, môžete poslať  <% Response.Write("") If mTo = "tt" Then Response.Write(" ") Response.Write("office@transtrading.sk") mTo = "office@transtrading.sk" Else Response.Write(" pre ") Response.Write("") Response.Write("Web Designer.") mTo = "boris.absolon@kcm.sk" End If %>
 
*  Povinná položka   
Meno *
Priezvisko *
Ulica *
Obec *
PSČ 
Telefónne číslo 
Faxové číslo 
E-mail *
Text